> Milsbo.com / Historia / Sida 2


Näringar
Byns näring har varit och är jord och skogsbruk. Därför fick byns föreningsliv en stark anknytning till numera nedlagda föreningar, som mejeriförening, slakteriförening, lantmannaförening, skogsägarförening och eldistribueringsförening m.fl.


Bomans hus (nu Vejde)

Skolan
Den tidigast nämnde läraren i Milsbo småskola var korpralen Anders Andersson Kvicker,  född  1784 i Milsbo, död  1845 i Milsbo.  Enligt dödboken har han; "På fredstider hållit skola och undervisat många ". Han bodde på den gård där Milsbo bygdegård i dag ligger. Lärarbostad fanns på övervåningen i skolhuset och lärare som bott där och undervisat har varit:

Maria Matilda Garfve 1872-1874,
Anna Maria Forsgren 1895-1899,
Johanna Erika Gustafsson 1900-1905, kom till Dalvik 1909, ,
Emma Ulrika Hedbom 1905-1907,
Lovisa Erika Eriksson 1907-1913,
Johanna Erika Gustafsson åter till Milsbo 1913 –1924
Aina Elisabet Åström1927-1940. Hon var sista småskolelärarinnan i Milsbo

Barnen fick sedan gå i Torsångs skola. Torsångs församling köpte 21 dec 1922 Milsbo skola med tomt. 1952 blev skolhuset Milsbo bystuga och 1982 bildades Milsbo bygdegårdsförening.


Kronstenen
Tidigare hade det varit många tvister mellan St. Skedvi och St.Tuna var gränsen skulle gå. Det behövdes alltså ett ordentligt gränsrå mellan Vika och Stora Skedvi socknar utmed gränsen till Stora Tuna socken men den berör varken Milsbo by eller Torsångs socken. Den första lagmansdom, där man nämner Kronstenen är från 30 juni 1618 Kronstenen, med tre inristade kronor, är ett stort stenblock, som är rest på tre mindre stenar.

Storskifte
Tvister om mark har under årens lopp varit så många att det med tiden blev nödvändigt att tillämpa lagbokens jordabalk. År 1818-1826 utfördes detta storskifte i Milsbo by varvid alla jordägare i byn (skifteslaget) fick märka ut sin mark med märkta trästickor (i Skinnars finns dessa stickor bevarade). Marken mättes sedan upp och fördelades åter ut, men mera sammanhållet med början i östra delen av byn och slutet i västra. Några gårdar flyttades då till dess nuvarande plats och det är nr:13 Svens, nr:19 Björknäs, nr.23 Änge och nr:10 nuvarande Ernbergs i Dalvik. Mark undantogs som skulle ägas tillsammans av skifteslaget (samfälligheter) såsom:
s:1 grustag, s:2 skogsmark, s:3 vägar, s:4 fiske i Övre Milsbosjön, s:5 fiske i övriga vatten. Markägaren i skifteslaget har sin del i skifteslagets samfälligheter procentuellt efter hur mycket mark han äger i skifteslaget och ansvarar för sin del av inkomster och utgifter.

Föregående sida Nästa sida
 
Historiska bilder från Eva Blåns. Hör gärna av er ifall ni sitter inne på mer information & bilder!