> Milsbo.com / Om Milsbo


Milsbo är ett naturromantiskt ytterhörn av Torsång församling i Borlänge kommun. Också det troliga ursprungsnamnet Mellansjöbodarna säger något om detta: En bosättning mellan de två sjöarna Övre och Nedre Milsbosjön.


Utsikt över övre Milsbosjön

Till naturen hör ett rikt fiske i Övre Milsbosjön, också kräftfiske, en årlig augustihändelse i god grannsämja.

Fina bärmarker hör också dit liksom ett utsiktstorn skickligt byggt av byborna på 1930-talet.

Den som orkar tornets 83 trappsteg blir rikt belönad av en vid runtomutsikt över många kvadratmil. Tag med kikaren!

Befolkningsmässigt är Milsbo litet. Ett fyrtiotal hushåll har byn och några få utsocknes i sina sommarvisten. Bybornas nav är bystugan, ursprungligen en enkel folkskola med lärarbostad i övervåningen. Bystugan är samlingspunkt för lokala evenemang men hyrs också ut till sällskap och andra.

Yrkessammansättningen i Milsbo är den vanliga i landsbygdens byar: Många är anställda hos centralortens företag och myndigheter. Men två fullskaliga jordbruk finns och några deltidsjordbruk, där ägarna tröttnat på kommunens hårda och kostsamma miljökrav.

Milsbos kändis är Björkbackens stuteri, det främsta i Dalarna och välkänt hos hästentusiaster över hela landet . Travhästarna är stuteriets skötebarn – om man får säga så. Ett 50-tal egna hästar och ett 30-tal inhyrda samsas i stallar och på stuteriets marker. Häst vid häst man ser varhäst man ser – så skulle man något vågat kunna travestera en känd ordlek.

Allt som allt: Milsbo – en naturnära by, som inom sig rymmer mycket av det som är bäst i Dalarna.


  Radiointervju
Lyssna på när Bygdegårds-föreningens ordförande Bo Hellberg blev intervjuad av P4 tidigare i år (mp3-format):

Milsbo i "Byastafetten"

Högerklicka och välj "spara mål som..." för att spara.