> Milsbo.com / Kontakt

Kontakt
Ring/maila direkt till kontaktpersonerna till höger.


 

Rekordfiskar
Bygdegårdsföreningen
Bo Hellberg, ordförande
070 - 681 31 16

Christer Sandberg, bystugan
070 - 752 63 19

Fiskevårdsföreningen
Christer Sandberg, ordförande
070 - 752 63 19

Anders Wenngren, kassör
070 - 553 48 93

Milsbo.com
Leif Gustafsson
info@milsbo.com